Mô hình hệ thống

Hệ thống họp và đào tạo trực tuyến của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang được triển khai mở rộng cho 15 điểm cầu cố định. Trong đó, điểm trung tâm đặt tại Sở và 14 điểm chi nhánh tại các Phòng GD&ĐT trực thuộc (trong đó bao gồm cả các huyện ở xa, vùng hải đảo, biên giới: Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Hải).
 
 
Server của hệ thống được đặt tại trụ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang. Tất cả các luồng dữ liệu đều đi qua server này, sau đó được điều hướng đến các điểm họp khác nhau.
Điểm cầu Sở GD&ĐT Kiên Giang kết nối đến server qua đường truyền nội bộ (LAN). Các điểm cầu còn lại kết nối đến server thông qua đường truyền internet có sẵn tại các đơn vị. Trong đó, đa số đơn vị sử dụng đường truyền ADSL thông thường.
Bên cạnh các điểm cầu cố định kể trên, các điểm họp phụ ở bất cứ địa điểm nào có thể kết nối đến server để tham gia họp thông qua đường truyền 3G, Wireless, ADSL,… bằng máy tính có web cam và micro-phone.

 

Đăng nhập
Tư vấn trực tuyến
Liên kết