Lịch họp và công tác của Ban Giám đốc

 

CHƯƠNG TRÌNH Công tác của lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo (Từ ngày 01/5/2013 đến 15/5/2013 )

 

Thời gian
Nội dung công việc
Phân công

01/5/2013

Nghỉ lễ Quốc tế lao động

 

02/5/2013

- Làm việc tại cơ quan (sáng); Họp TV UBND tỉnh mở rộng (chiều).

- Làm việc tại cơ quan.

- Họp UBND tỉnh (sáng); Họp HĐND tỉnh (chiều).

- Làm việc tại cơ quan (sáng), Họp với phòng GDTH (chiều).

- Đ/c Minh Giang

- Đ/c Viên

- Đ/c Bảo

- Đ/c Hùng

03/5/2013

- Họp Chi bộ (sáng); Họp cơ quan (chiều).

- Ban Giám đốc

04/5/2013

 

- Đi công tác các xã đảo Kiên Lương.

- Làm việc với Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn TP. Rạch Giá về công tác tuyển sinh (chiều).

- Làm việc tại cơ quan.

- Chỉ đạo hội thi “Toán tuổi thơ” bậc Tiểu học cấp Tỉnh.

- Đ/c Minh Giang

- Đ/c Viên

 

- Đ/c Bảo

- Đ/c Hùng

05/5/2013

Chủ nhật

 

06/5/2013

- Làm việc tại cơ quan (sáng); Làm việc với tổ thực hiện Đề tài KH (chiều).

- Họp HĐND tỉnh.

- Làm việc tại cơ quan.

- Dự lễ ra quân hưởng ứng “Tuần lễ QGNS và VSMT năm 2013” tại An Biên.

- Đ/c Minh Giang

- Đ/c Bảo

- Đ/c Viên

- Đ/c Hùng

07/5/2013

- Đóng góp Kế hoạch của UBND tỉnh (sáng);

- Họp BCĐ thi TN THPT (chiều).

- Họp tại Văn phòng UBND tỉnh (sáng).

- Duyệt Đề thi Tin học trẻ năm 2013 (07/5-08/5).

- Khai mạc lớp tập huấn SEQAP.

- Ban Giám đốc

- Đ/c Giang; Đ/c Viên

- Đ/c Viên

- Đ/c Bảo

- Đ/c Hùng

08/5/2013

- Nghiệm thu phòng họp trực tuyến (sáng).

- Đi công tác cơ sở (chiều).

- Đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT (08/5-09/5).

- Làm việc với phòng GDMN (sáng), Làm việc với BQLDA (chiều).

- Đ/c Giang; Đ/c Bảo

- Đ/c Minh Giang

- Đ/c Viên

- Đ/c Hùng

09/5/2013

- Làm việc tại cơ quan (sáng); Đi công tác tỉnh Trà Vinh (đến 10/5).

- Dự họp Đoàn ĐBQH.

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Minh Giang

- Đ/c Bảo

- Đ/c Hùng

10/5/2013

- Làm việc tại cơ quan.

- Ban Giám đốc

11/5/2013

Đến

12/5/2013

Thứ bảy, Chủ nhật

 

13/5/2013

- Làm việc tại cơ quan.

- Đi công tác Cà Mau.

- Tiếp và làm việc với đoàn kiểm toán nội bộ dự án SEQAP.

- Đ/c Giang; Đ/c Bảo

- Đ/c Viên

- Đ/c Hùng

14/5/2013

Hội thảo đề tài khoa học môn Sử, Địa

- Họp tại Văn phòng UBND tỉnh.

- Làm việc với Ban in sao đề thi Tin học trẻ năm 2013 (14/5-15/5).

- Làm việc với nhà xuất bản ĐH Oxford.

- Đ/c Minh Giang

- Đ/c Viên

- Đ/c Bảo

- Đ/c Hùng

15/5/2013

- Làm việc tại cơ quan (sáng); Đi công tác cơ sở (chiều).

- Đi công tác cơ sở

- Làm việc với BQL U Minh Thượng.

- Đ/c Minh Giang

- Đ/c Viên

- Đ/c Hùng

 

 

Đăng nhập
Tư vấn trực tuyến
Liên kết