Tin tức
Họp trực tuyến - Phương thức làm việc tiết kiệm, hiệu quả

15/01/2013

Riêng trong khoảng 4 năm qua, hơn 100 cuộc họp của Chính phủ được tổ chức qua hình thức hội nghị trực tuyến, một số Bộ ngành, địa phương cũng đã triển khai hình thức họp này...

Hội Nghị Trực Tuyến Giữa Chính Phủ Với Các Địa Phương

07/01/2013

Công tác cải tiến họp thông qua hình thức họp trực tuyến, các địa phương đều cho rằng đây là một trong những việc làm cụ thể, thiết thực trong việc triển khai các Quyết định...

Tiến tới họp trực tuyến từ Trung ương đến xã, phường

07/01/2013

Đề án "Tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã, phường" đang được Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng,nhằm hỗ trợ lãnh đạo Chính phủ trực tiếp chỉ đạo giải quyết

Đăng nhập
Tư vấn trực tuyến
Liên kết